home contact
H o m e
O v e r  V J G
B e e l d m a t e r i a a l
D i e n s t e n
R e f e r e n t i e s
C o n t a c t
Het team van VJG TV-Producties is flexibel, deskundig en zeer klantgericht.

Voor al uw wensen voor het vervaardigen van een bedrijfsgerichte filmproductie is VJG dé aangewezen partner.

Website geactualiseerd mei 2019

Over Video-en Journaalgroep  (VJG)

VJG is onafhankelijk en produceert voor diverse, regionale en lokale tv-omroepen.

Elke opdracht voor het produceren van een film is afgestemd op de wens van organisaties en/of opdrachtgever(s) met als doel de klant succesvol te laten zijn.
De investering in een videofilm van uw bedrijf zal u in alle opzichten meevallen!

VJG is ingeschreven bij de K v K onder Nr. 41146625.
De stichting bestaat uit 2 bestuursleden: W.van Wensveen, voorzitter en Ton ter Heijden, secretaris/penningmeester.
De inzet van de bestuursleden is pro Deo.

Activiteitenverslag 2018

In bovengenoemd jaar heeft de Videogroep in opdracht van de Stichting Vitis Welzijn en de bibliotheken van Westland, Maassluis en Midden-Delfland regelmatig z.g. nieuwsonderwerpen geproduceerd.

De items zijn via de website van Regionale Internettelevisie (RITV), een activiteit van de Journaalgroep, online geplaatst. Voorts wordt  elk jaar een z.g. vrije productie geproduceerd waaronder een documentaire. De films zijn ondergebracht -tijdsbeeld- in het gemeentearchief van de gemeente Westland.

Vanzelfsprekend zijn VJG producties uitgezonden d.m.v. internet of de regionale TV-zender WOS Media. Voor de organisatie 'Geworteld in Westland BV' zijn 50 familiefilms over Westlandse familiebedrijven van meer dan 3 generaties geproduceerd.

In het afgelopen jaren is historische film-en videomateriaal gedigitaliseerd t.b.v. het Historisch Archief Westland. Bovendien zijn in 2018 voor diverse vrijwilligers- organisaties promotiefilmpjes t.b.v. internet (eigensite) pro deo geproduceerd. Wij noemen hier:

Stichting Kidz for Kidz Survival,
Stichting Kids for Kids,
Stichting Inloophuis Carma Naaldwijk,
Stichting Kikkeropfleurdoos.
Stichting Seniorenraad Westland,
Westlands Mannenkoor.BELEIDSPLAN VAN DE VIDEO-JOURNAALGROEP WESTLAND

Permanente doelstelling van de stichting:

Het vastleggen van videobeelden van historische gebeurtenissen in de gemeente Westland, waardoor belangrijke, geschiedkundige hoogtepunten in ‘levende’ beelden kunnen worden opgeslagen in de archieven van de gemeente Westland ten behoeve van het nageslacht.
Genoemde activiteiten worden sinds 1992 -  het oprichtingsjaar - uitgevoerd, steeds in samenwerking met de gemeente Westland.

Ook worden door de vrijwilligers van VJG activiteiten uitgevoerd voor diverse non-profit organisaties. Hier geldt dat in opdracht van organisaties bedrijfs-activiteiten op video worden vastgelegd zodat men daarna via het medium internet, op de eigen website, de genoemde gebeurteniissen kan publiceren.

AMBITIES


Het continueren van de cultureel-maatschappelijke activiteiten en handhaving van de doelstellingen voor de komende twee jaar, zoals geformuleerd in het beleidsplan. Hierbij streeft het bestuur ernaar dat aan de integrale, financiële verplichtingen kan worden voldaan d.m.v. financiële ondersteuning door de organisaties, waarvoor de in het beleidsplan genoemde activiteiten worden gerealiseerd.

Voorts wordt in de komende jaren historisch filmmateriaal gedigitaliseerd in opdracht van het Historisch Archief Westland (HAW). Na digitalisering kan het publiek beschikken over dit specifieke filmmateriaal, via het Historisch Archief Westland of een activiteit van de Videogroep “Regionale Internettelevisie” (RITV).

De jarenlange ervaring van de vrijwilligers en het opgebouwde vertrouwen bij de Westlandse gemeenschap zijn de belangrijkste pijlers voor toekomstige continuering van onze stichting. (Tegelijkertijd) is de vergrijzing van de videogroep een ontwikkeling die ons zorgen baart voor de nabije toekomst.)

Onze stichting stelt alles in het werk om jonge bestuursleden aan te trekken, waardoor de komende jaren mogelijke continuďteitsproblemen kunnen worden voorkomen.

Het op peil houden van de hoge kwaliteit van de producties, waardoor de Westlandse kijker geboeid blijft door belangrijke functionele informatie. Met name de samenwerking met de Stichting Seniorenraad Westland is daar een niet onbelangrijk onderdeel van.

LAATSTE NIEUWS

Het bestuur van VJG heeft besloten om een van de activiteit Regionale Internettelevisie (RITV) - ondanks het grote succces - per 1 april te beëindigen. Logistiek werd het teveel om met het geringe aantal vrijwilligers wekelijks nieuwe, gevarieerde content, op RITV te programmeren.
Mocht hierover vragen hebben neemt u contact op met de redactie van VJG:
06 121 646 84


  

 

terug


VJG TV-Producties © 2014