home contact
H o m e
O v e r  V J G
B e e l d m a t e r i a a l
D i e n s t e n
R e f e r e n t i e s
C o n t a c t
Het team van VJG TV-Producties is flexibel, deskundig en zeer klantgericht.

Voor al uw wensen voor het vervaardigen van een bedrijfsgerichte filmproductie is VJG dť aangewezen partner.

Over Video-en Journaalgroep  (VJG)
VJG is onafhankelijk en produceert voor diverse, regionale en lokale tv-omroepen. RITV is ook een activiteit van VJG en maakt gebruik van de kennis en technische faciliteiten van VJG.

Elke opdracht voor het produceren van een film is afgestemd op de wens van organisaties en of opdrachtgever met als doel de klant succesvol te laten zijn. De investering voor een film van uw bedrijf zal u in alle opzichten meevallen !

VJG is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 41146625.
De stichting bestaat uit 2 bestuursleden: W.van Wensveen, voorzitter en Ton ter Heijden, secretaris/penningmeester.
De inzet van de bestuursleden is pro-deo.

Balans per 31-12-2016 ACTIVA 2016 / 2015
Stichting Journaalgroep 's-Gravenzande
 
Vaste activa

MateriŽle vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen             20.056,00                20.481,00    
                                                          20.056,00              20.481,00

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren                                      44,29                       44,29
                                                                     
Liquide middelen
Liquide middelen -                                  -7.380,12              -18.717,25
                                                            -7.335,83            -18.672,96

                                                            12.720,17             1.808,04 

 

terug


VJG TV-Producties © 2014